Disclaimer

Voorwaarden

Wanneer jij als lezer gegevens zal gebruiken van deze site, dan ga je ook akkoord met wat hieronder volgt. Ik behoud het recht om deze pagina op elk gewenst moment aan te passen.

Inhoud

Ik ben verantwoordelijk voor elke tekst op deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Ik streef ernaar om je de juiste en meest recente informatie te verschaffen, gebaseerd op mijn ervaringen. Nochtans kan ik je niet garanderen dat alle informatie op deze site altijd juist, volledig en up to date is. Ik aanvaard daarom in geen enkel geval enige aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij letsel, of schade voortvloeiende uit of als gevolg van je gebruik van informatie uit deze site.

Ik maak duidelijk dat ik geen veearts noch ornitholoog ben en daarom ook geen professioneel advies zal geven. Ik ben ervaringsdeskundige en schrijf dan ook vanuit dit standpunt.

Links naar andere sites

Wanneer ik zal verwijzen naar andere sites waar je meer informatie kan vinden, weet dan dat ik niet verantwoordelijk ben voor de inhoud op die sites: ik ben dan ook niet aansprakelijk voor letsel of schade voortvloeiende uit de informatie op die sites.

Uw persoonlijke gegevens

Alle gegevens die herleidbaar zijn tot personen in emails naar of reacties op deze site worden met de grootst mogelijke geheimhouding behandeld. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden ter inzage gegeven, en ook niet aan derden verkocht. Voor meer informatie hoe wij je privacy discreet behandelen, lees je verder op ons privacy beleid.